Låt oss veta vad du tycker

Ändring av ombud

Du kan ge någon annan fullmakt att företräda dig inför PRV, och låta den personen ta emot skrivelser från PRV och besvara dina förelägganden. För att någon annan ska kunna agera för din räkning inför PRV måste en skriftlig fullmakt lämnas in till oss.

Om fullmakter

Fullmakt måste ges in i original, om det inte är en redan deponerad generalfullmakt. Fullmakten ska vara undertecknad av sökanden samt med sökandens firma om denne är en juridisk person. Fullmakten ska också vara daterad och innehålla information om vilka patentansökningar/patent fullmakten gäller för.

Uppsägning av ombud

Om du inte längre vill att det ombud du utsett ska företräda dig måste du skriftligen återkalla fullmakten hos PRV. Därefter kommer vi att skicka alla eventuella skrivelser direkt dig.

Generalfullmakt

En generalfullmakt kan deponeras hos PRV, som gäller alla dina ansökningar och ärenden hos PRV. Om en generalfullmakt deponeras hos PRV måste i varje ärende hänvisas till det diarienummer som generalfullmakten har fått hos PRV.

Skip Navigation Links.

Svensk Patentdatabas

Svensk Patentdatabas är en kostnadsfri söktjänst som innehåller svenska patent. 
Svensk Patentdatabas

Ansöka elektroniskt

Lämna in din ansökan direkt via vår webbaserade e-tjänst. 
Svensk Patentansökan

Konsulttjänster

Vi hjälper dig att undersöka dina möjligheter.
PRV InterPat - konsulttjänster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00