Gå till innehållet

Ändring av sökandens eller innehavarens adress

PRV har inte någon automatisk uppdatering av adressregister. Har du eller ditt bolag bytt postadress bör du begära att PRV antecknar den nya adressen i patentansökningsdiariet eller patentregistret, så att breven vi skickar inte kommer fel.

Begäran om ändring i patentansökningsdiariet eller patentregistret av sökandens eller innehavarens adress ska innehålla:

  1. begäran om ändring av sökandens/innehavarens adress
  2. nummer på den patentansökan/det patent som ändringen berör
  3. sökandens/innehavarens namn och nya adress

Begäran ska vara undertecknad av den tidigare eller nye sökanden eller innehavaren.

Svensk Patentdatabas