PRV har inte någon automatisk uppdatering av adressregister. Har du eller ditt bolag bytt postadress bör du begära att PRV antecknar den nya adressen i patentansökningsdiariet eller patentregistret, så att breven vi skickar inte kommer fel.

Begäran om ändring i patentansökningsdiariet eller patentregistret av sökandens eller innehavarens adress ska innehålla:

  1. begäran om ändring av sökandens/innehavarens adress
  2. nummer på den patentansökan/det patent som ändringen berör
  3. sökandens/innehavarens namn och nya adress

Begäran ska vara undertecknad av den tidigare eller nye sökanden eller innehavaren.

Svensk Patentdatabas