Låt oss veta vad du tycker

Ändring av sökandens eller innehavarens namn eller firma

Om du bytt namn eller ditt bolag ändrat firmanamn kan du begära att PRV antecknar det nya namnet i patentansökningsdiariet eller patentregistret. Om du inte begär ändring av namnet kanske post till dig eller ditt företag om patentet inte kommer fram.

Begäran om ändring i patentansökningsdiariet eller patentregistret av sökandens eller innehavarens namn eller firma ska innehålla:

  1. begäran om anteckning av ändring av sökandens/innehavarens namn eller firma
  2. nummer på den patentansökan/det patent som ändringen berör
  3. sökandens/innehavarens tidigare namn/firma
  4. sökandens/innehavarens nya namn/firma och adress
  5. datum för ändringen

Begäran ska vara undertecknad av sökanden eller innehavaren.

Ändringen av firma måste styrkas genom originalbestyrkt kopia av en handling som utfärdats av en behörig myndighet, till exempel ett handels- eller bolagsregisterutdrag.

Skip Navigation Links.

Svensk Patentdatabas

Svensk Patentdatabas är en kostnadsfri söktjänst som innehåller svenska patent. 
Svensk Patentdatabas

Ansöka elektroniskt

Lämna in din ansökan direkt via vår webbaserade e-tjänst. 
Svensk Patentansökan

Konsulttjänster

Vi hjälper dig att undersöka dina möjligheter.
PRV InterPat - konsulttjänster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00