Låt oss veta vad du tycker

Anteckning i patentregistret om licens

Om du gett någon annan tillåtelse att använda ditt patent genom licensupplåtelse kan du begära att det antecknas i patentregistret.

Begäran om anteckning i patentregistret av licens ska innehålla:

  1. begäran om anteckning av licens i patentregistret
  2. nummer på det patent som anteckningen berör (ansöknings- eller publiceringsnummer)
  3. licensgivarens namn
  4. licenstagarens namn och adress
  5. datum för licensupplåtelsen
  6. eventuell uppgift om huruvida det är fråga om en exklusiv eller en enkel licens

Begäran ska vara undertecknad av patenthavaren eller licenstagaren.

Begäran om anteckning av licensavtal ska åtföljas av bestyrkt kopia av avtalet eller av utdrag av avtalet som utvisar de rättigheter som licensierats.

Om den handling som styrker licensen inte är avfattad på svenska, norska, danska, eller engelska kan PRV komma att begära att den som begär anteckning i patentregistret översätter handlingen till svenska.

Mer information

Avgiftslista

Skip Navigation Links.

Svensk Patentdatabas

Svensk Patentdatabas är en kostnadsfri söktjänst som innehåller svenska patent. 
Svensk Patentdatabas

Ansöka elektroniskt

Lämna in din ansökan direkt via vår webbaserade e-tjänst. 
Svensk Patentansökan

Konsulttjänster

Vi hjälper dig att undersöka dina möjligheter.
PRV InterPat - konsulttjänster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00