Låt oss veta vad du tycker

Anteckning om pantsättningsavtal

De patentansökningar och patent som kan pantsättas i Sverige genom registrering hos PRV är:

  • svenskt och europeiskt patent som är giltigt i Sverige
  • svensk patentansökan
  • fullföljd PCT-ansökan och europeisk patentansökan för vilken översättning av patentkraven har publicerats av PRV

Begäran om anteckning i patentansökningsdiariet respektive patentregistret av pantsättningsavtal ska innehålla:

  1. begäran om anteckning av pantsättningsavtal
  2. nummer på det patent eller den patentansökan som anteckningen berör, ansöknings- eller publiceringsnummer
  3. pantsättarens, patenthavarens/sökandens, namn
  4. panthavarens namn och adress
  5. datum för pantsättningsavtalet

Begäran ska vara undertecknad av patenthavaren eller panthavaren, eller ett befullmäktigat ombud.

Begäran om anteckning av pantsättningsavtal ska åtföljas av bestyrkt kopia av avtalet eller av utdrag av avtalet som utvisar pantsättningen och de rättigheter som pantsatts, fullmakt för eventuellt ombud samt föreskriven avgift. 

Om pantsättningsavtalet inte är avfattat på svenska, norska, danska, eller engelska kan PRV komma att begära att den som begär anteckning ska låta översätta handlingen till svenska.

Mer information

Avgiftslista

Skip Navigation Links.

Svensk Patentdatabas

Svensk Patentdatabas är en kostnadsfri söktjänst som innehåller svenska patent. 
Svensk Patentdatabas

Ansöka elektroniskt

Lämna in din ansökan direkt via vår webbaserade e-tjänst. 
Svensk Patentansökan

Konsulttjänster

Vi hjälper dig att undersöka dina möjligheter.
PRV InterPat - konsulttjänster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00