Gå till innehållet

Bevaka ditt och andras patentskydd

Det är du själv som måste se till att dina intressen och rättigheter bevakas. När du har ett patent är det viktigt att du håller dig uppdaterad om vad dina konkurrenter patentsöker. Då får du möjlighet att opponera dig mot patent som du inte tycker borde beviljas, genom att göra en invändning. Bland våra e-tjänster finns flera sökmöjligheter som du kan använda till din bevakning.

Mycket teknik publiceras i böcker, vetenskapliga publikationer och facktidskrifter. Via vårt bibliotek kan du få tillgång till både tryckt och elektronisk litteratur.

Om du vill kan du använda dig av PRV:s söktjänster, PRV InterPat. De kan hjälpa dig med patentbevakning eller bransch- och konkurrentanalys. Det finns även privata aktörer som tillhandahåller liknande tjänster.

Behöver du ytterligare vägledning om hur du kan dra nytta av patentsystemet som informationskälla, kontakta vår kundsupport.

Svensk Patentdatabas