Gå till innehållet

Överklagan

Den sökande som fått avslag på sin patentansökan, eller den part i ett invändningsärende som vårt beslut har gått emot, kan överklaga beslutet inom två månader från beslutsdagen. Överklagandet ska ställas till Patent- och marknadsdomstolen, men skickas till PRV:s adress. Beskriv varför du anser att beslutet är felaktigt och bifoga eventuellt ändrade patentkrav.

Omprövning hos PRV

Vi kontrollerar först att överklagandet kommit in i rätt tid. Om det inte finns någon motpart inleds förfarandet på PRV med en omprövning. Om vi håller med om att beslutet var felaktigt så ändrar vi det. I annat fall överlämnas ärendet till Patent- och marknadsdomstolen. Invändningsärenden vidarebefordrar vi direkt till Patent- och marknadsdomstolen om överklagandet kommit in i rätt tid.

Patent- och marknadsdomstolen

Patent- och marknadsdomstolen, PMD, är en avdelning av Stockholms tingsrätt som prövar PRV:s beslut. PMD:s avgöranden går i sin tur att överklaga till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen, PMÖD, är en avdelning av Svea Hovrätt som kan överpröva PMD:s avgöranden. PMÖD prövar ärendet om du beviljas prövningstillstånd. Om det finns ett prejudikatsintresse, kan PMÖD sedan ge dig tillstånd att överklaga till Högsta domstolen (HD).

Högsta domstolen

HD kan ta upp ett ärende från PMÖD om det finns ett prejudikatsintresse. För att Högsta domstolen (HD) ska ta upp ett ärende till prövning, krävs dock också alltid prövningstillstånd. Normalt kan du därför inte räkna med någon prövning i HD.

Svensk Patentdatabas