Gå till innehållet

Elektronisk ingivning

Elektronisk ingivning av patentansökan till PRV kan ske på två sätt:

Webbinlämning patent

I Webbinlämning patent kan du göra en enkel och snabb inlämning av svenska patentansökningar direkt via vår webbaserade e-tjänst för detta. Du behöver inte någon speciell programvara, det räcker med e-legitimation. Vid denna typ av ingivning sker överföringen krypterad med Secure Sockets Layer, SLL. För dessa ansökningar fås ett elektroniskt kvitto från PRV. Kvittot är ett besked om att ansökan är mottagen. Vid elektronisk patentansökan får man även uppgift om det ansökningsnummer ärendet har tilldelats.

Webbinlämning patent

Online Filing (eOLF, PCT-SAFE)

Du kan lämna PCT-, EP- och SE-ansökningar samt EP-valideringar till oss på elektronisk väg. Det gör du genom att installera en speciell programvara som används tillsammans med antingen ett smartcard eller ett mjukt certifikat.

Online Filing

Svensk Patentdatabas