Låt oss veta vad du tycker

Originalhandlingar

I ärenden som gäller nationella patentansökningar eller meddelade patent måste följande handlingar ges in i original:

  • ansökan eller begäran
  • handling som ges in till styrkande av prioritet
  • invändning
  • överklagande
  • generalfullmakt som inte redan är deponerad på PRV
  • övriga handlingar kan ges in i bestyrkt kopia

Handlingar ingivna i PCT-ansökningar via fax behöver inte bekräftas i original om de är tillräckligt tydliga för publicering.

Fullmakt

  • ska alltid vara i original
  • ska innehålla uppgifter om vilket eller vilka patent som omfattas av fullmakten

Om generalfullmakt deponerats hos PRV ska generalfullmaktens nummer uppges eller kopia på den deponerade fullmakten lämnas in.

Skip Navigation Links.

Svensk Patentdatabas

Svensk Patentdatabas är en kostnadsfri söktjänst som innehåller svenska patent. 
Svensk Patentdatabas

Ansöka elektroniskt

Lämna in din ansökan direkt via vår webbaserade e-tjänst. 
Svensk Patentansökan

Konsulttjänster

Vi hjälper dig att undersöka dina möjligheter.
PRV InterPat - konsulttjänster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00