Låt oss veta vad du tycker

Upprätthåll patentskyddet

Ett patent kan upprätthållas i 20 år. Avser patentet läkemedel eller växtskyddsmedel kan patenttiden i vissa fall förlängas med fem år, med ett så kallat tilläggsskydd.

Patentet kan upphöra att gälla när

  • patenttiden har gått ut
  • årsavgiften inte har betalats till PRV
  • patenthavaren själv begär att patentet ska upphöra
  • patentet upphävs efter invändning
  • patentet förklaras ogiltigt av allmän domstol, så kallad ogiltighetstalan

En patentansökan kan avslutas genom att den

  • avslås av PRV
  • avskrivs av PRV
  • återtas av sökanden som väljer att avstå från ensamrätten

Mer information

Invändning
Ogiltighetstalan
Avslag
Skip Navigation Links.

Svensk Patentdatabas

Svensk Patentdatabas är en kostnadsfri söktjänst som innehåller svenska patent. 
Svensk Patentdatabas

Ansöka elektroniskt

Lämna in din ansökan direkt via vår webbaserade e-tjänst. 
Svensk Patentansökan

Konsulttjänster

Vi hjälper dig att undersöka dina möjligheter.
PRV InterPat - konsulttjänster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00