Gå till innehållet

Avstå från ensamrätten

Det enklaste sättet att avstå från ensamrätten är att låta patentet förfalla genom att sluta betala årsavgiften. Patentet anses då förfallet från och med ingången av det avgiftsår för vilket avgiften inte har betalats.

Du kan även skriva till PRV om du vill avstå från ensamrätten. Förklara tydligt att du vill avstå från ditt patent. Om patentet inte är utmätt, belagt med kvarstad, taget i anspråk genom betalningssäkring eller är föremål för tvist om överföring kommer PRV att förklara patentet upphört. Därefter kan du inte ångra ditt avstående.
 
Om du av någon anledning vill avbryta ansökningsprocessen och avstå från dina rättigheter redan på ansökningsstadiet, till exempel för att förhindra att din ansökan blir offentlig, kan du återkalla den. Det ska göras skriftligen. Vi avskriver då ansökan från vidare handläggning och handläggningen kan inte återupptas igen.

Svensk Patentdatabas