Varför patent?

Ett patent är en immateriell tillgång som kan ge dig en bättre marknadsposition. På de marknader där du tar patent kan du slippa priskonkurrens.

Rättigheten till ett patent kan köpas, säljas eller licensieras. Ett patent kan också göra det lättare att intressera investerare eller underlätta om du vill sälja ditt företag. En affärspartner som får tillgång till skyddad teknik kan vara beredd att betala mer för det du har att erbjuda. 

Du driver andra aktörer till att utveckla egna tekniska lösningar på det problem som din uppfinning har löst.

Information om hur en uppfinning kan omsättas till en färdig produkt eller användas som en konkurrensfördel får du hos innovationsaktörer. De kan hjälpa dig med företagsetablering och entreprenörskap.  

Svensk Patentdatabas

PRV InterPat

Kundanpassade söktjänster inom patent, varumärke och design för svenskt och internationellt näringsliv.

Skillnaderna mellan skydd

Patent kan kombineras med fler immaterialrätter. Lär dig mer om skillnaderna mellan olika skydd.