Låt oss veta vad du tycker

Ansvarig utgivare

Tryckfrihetsförordningens regler om ensamansvar för innehållet i en skrift innebär att en person måste registreras som ansvarig utgivare. Det är ägarens ansvar att utse och lämna in uppgifter till PRV om vem som ska vara utgivare. 

Vem kan vara ansvarig utgivare?

En ansvarig utgivare ska alltid vara en fysisk person som utses av ägaren för tidskriften. Ägaren och den ansvarige utgivaren kan, men behöver inte, vara samma person. Utgivaren kan vara svensk eller utländsk medborgare men måste vara bosatt i Sverige och ha fyllt arton år. Han eller hon får inte vara satt i konkurs eller stå under förvaltarskap.

Anmälan gör du genom att skicka in behörighetshandlingar som består av:

  • Ansökan om utgivningsbevis för periodisk skrift med anmälan om ansvarig utgivare.
  • Ett personbevis som du kan beställa hos Skatteverket.
  • Ett Förvaltarfrihetsbevis - ett bevis för att utgivaren inte står under en förvaltare. Beviset utfärdas av överförmyndaren/överförmyndarnämnden i den kommun där utgivaren är folkbokförd vid tiden för ansökan.

Mer information

Blankett: Ansökan om utgivningsbevis
Skatteverket - beställa personbevis

Skip Navigation Links.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00