Låt oss veta vad du tycker

Avgifter och betalning för periodisk skrift

Ansökningsärenden

Avgifter för myndighetsutövning, t.ex. ansöknings- och registreringsärenden samt kopior och utskrifter av allmänna handlingar, är inte momspliktiga.

Avgift enligt förordningen om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden
Avgift SEK
Ansökan om utgivningsbevis. 2 300
Ansökan om ändrad titel.
2 000
Ansökan om förnyelse av utgivningsbevis. 2 000
Anmälan om byte av utgivare.
600
Anmälan om byte av ägare.
600
Anmälan om ställföreträdande utgivare.
600
Anmälan om återkallelse av utgivningsbevis, adressändring, anmälan om byte av utgivningsort samt anmälan om byte av utgivningsplan. 
0

Produkter och tjänster

Övrigt
Avgift SEK
Kopior och utskrifter av allmän handling ej momspliktiga:
upp till 9 sidor.
10 sidor,
för varje sida därutöver.
Utan avgift
50
2
Försändelsekostnad depositionskonto. 20
Försändelsekostnad faktura. 30

Samtliga avgifter

Skip Navigation Links.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00