• Att särskiljningsförmåga saknas. 
  • Att varumärket är förväxlingsbart med ett äldre varumärke som gäller i Sverige eller med en äldre firma. 
  • Att varumärket på annat sätt strider mot lag, författning, allmän ordning eller är ägnat att väcka förargelse.
  • Att varumärket innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som någon annans egenartade efternamn, allmänt kända konstnärsnamn eller likartat namn eller innehåller en bild av någon annan. Detta gäller i de fall där namnet eller porträttet inte syftar på någon som sedan länge är avliden.
  • Att varumärket kränker någon annans upphovsrätt eller någon annans rätt till fotografisk bild eller mönster.

Vissa av dessa hinder kan du överkomma genom att få tillåtelse av rättighetsinnehavaren.