Gå till innehållet

Hinder för ditt varumärke

Det kan finnas hinder som gör att PRV inte kan registrera ditt varumärke. Läs mer om de vanligaste av dem här nedanför.

PRV kan inte registrera ditt varumärke om det:

  • saknar särskiljningsförmåga
  • kan förväxlas med ett tidigare varumärke som gäller i Sverige eller med en tidigare firma
  • strider mot lag, författning, allmän ordning eller kan väcka förargelse
  • innehåller något som kan uppfattas som en annan persons egenartade efternamn, allmänt kända konstnärsnamn eller liknande namn eller innehåller en bild av någon annan. Det här gäller när namnet eller porträttet inte syftar på någon som sedan länge är avliden.
  • kränker någon annans upphovsrätt eller någon annans rätt till fotografisk bild eller mönster.

I vissa fall kan du komma förbi hindret för registrering om du får rättighetsinnehavarens medgivande - tillåtelse - att registrera ditt varumärke.