Gå till innehållet

Checklista

Innan du lämnar in ansökan är det bra att göra en snabb genomgång av den.

 1. Har du tagit reda på hur förutsättningarna ser ut för ditt varumärke? Har du undersökt dina möjligheter?
 2. Har rätt person skrivit under ansökan?
  (Kom ihåg att den som undertecknar en ansökan ska ha rätt att företräda sökanden.)
 3. Har du angivit korrekta uppgifter om dig som sökande?
 4. Har du angivit korrekta uppgifter om ditt eventuella ombud?
 5. Har du gjort ditt val av varumärke och sett till att du lämnar in den specifika information vi kräver för just ditt märke?
 6. Har du bifogat stadgar och protokoll när så behövs?
 7. Har du bifogat övriga bilagor som är relevanta för just din ansökan?
 8. Har du fyllt i eventuell uppgift om prioritet?
 9. Har du angett för vilka varor/tjänster du vill använda ditt märke?
 10. Har du angett för vilken eller vilka klasser dina varor/tjänster hör?
 11. Har du slutligen fyllt i aktuell avgift och ditt betalningssätt?

Kom ihåg att ditt märke som huvudregel inte kan ändras efter att ansökan kommit in till PRV.

Svensk Varumärkesdatabas