Lagar och regler

Här hittar du länkar till de lagar och regler som gäller för varumärken.

Varumärkeslagen (2010:1877)

Varumärkeslagen innehåller bland annat allmänna bestämmelser och grundläggande krav för registrering av varumärken.
Varumärkeslagen (Riksdagens webbplats)
Engelska översättningar (Via CLEA, WIPO:s lagsamling)

Varumärkesförordningen (2011:594)  

Varumärkesförordningen innehåller relativt detaljerade bestämmelser om varumärkesregistret, om vad en varumärkesansökan ska innehålla, om avgifter i varumärkesärenden, med mera.
Varumärkesförordningen (Riksdagens webbplats)

PRVFS 2018:8 V12

PRV har föreskrifter om ansökningsförfarandet, återgivning av varumärken samt invändningsförfarandet- vid begäran om verkligt bruk.
2018:8, V:12

PRVFS 2018:7 V11

Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om elektronisk överföring och undertecknande i varumärkesärenden.
2018:7, V:11

Lag om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar m.m. (1953:771)

Denna lag reglerar användningen av bland andra Röda Korsets kännetecken.
Lag om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar 
(Via Rixlex på Riksdagens webbplats)

Lag om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar (1970:498)

Denna lag reglerar användningen av statsvapen, flaggor, FN:s kännetecken samt registrering av kommunala vapen.
Lag om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar 
(Riksdagens webbplats)

Förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100)

Denna förordning innehåller bestämmelser om skydd för mellanstatliga organisationers kännetecken samt bestämmelser om PRV:s handläggning av ärenden om tillstånd att använda svensk officiell beteckning.
Förordning om vissa officiella beteckningar (Riksdagens webbplats) 

Nya typer av varumärken - EUIPO

Gemensamt meddelande från EUIPO om återgivning av nya typer av varumärken:
Gemensamt meddelande
Överblick över filformat

Svensk Varumärkesdatabas