Beställ bevis och intyg

Det finns fyra olika bevis eller intyg att beställa för varumärken: registreringsbevis, historiska bevis, senioritetsintyg och prioritetsbevis.

Bevisen och intygen beställer du via det elektroniska beställningsformuläret här nedanför. Den beräknade leveranstiden är cirka fem arbetsdagar.

Registreringsbevis för varumärke

Ett registreringsbevis är ett skriftligt intyg för ett skyddat varumärke. På registreringsbeviset anges bland annat registreringsnummer, en grafisk återgivning av det märke som skyddats samt information om den person som äger rättigheten. Ett registreringsbevis utfärdas automatiskt i samband med en registrering av ett varumärke men kan även beställas i efterhand om du önskar det.

Historiska bevis över varumärken

Ett historiskt bevis för ett varumärke innefattar en förteckning över uppgifter som har publicerats i varumärkestidningen, förnyelser, ändringar, pantsättningar, med mera. Ett historiskt bevis verkar även som ett intyg om att nämnda uppgifter förts in i varumärkesregistret.

Senioritetsintyg över varumärken

Ett senioritetsintyg innehåller bland annat uppgifter om varumärkets innehavare, ingivningsdatum, registreringsdatum och sista giltighetsdag. Detta intyg används för att styrka senioritet vid ansökan om ett EU-varumärke hos EUIPO i Alicante. Intyget levereras med engelsk översättning.

Prioritetsbevis för varumärke

Prioritetsbevis används när du som sökande vill begära prioritet i ett annat land. Detta är intressant för dig som har ett varumärke i Sverige och önskar skydda det utomlands. Att begära prioritet i ett annat land måste ske inom sex månader från det datum då din ansökan lämnades in till oss på PRV. Intyget levereras med engelsk översättning.

Avgifter för bevis och intyg

I vår avgiftslista finner du vad de olika bevisen kostar.
Gäller din beställning ett registreringsbevis för ditt företag, var vänlig kontakta Bolagsverket, www.bolagsverket.se 

Svensk Varumärkesdatabas

Varumärkets registrerings- eller ansökningsnummer * Lydelse Namn/Företag * Referensperson/nr Att. Adress * Postadress * Telefon * E-post Önskad handling
Antal * *) Obligatoriskt fält