Förnyelse och ändringar

För att förvalta ditt varumärke bäst, kom ihåg att förnya varumärkesskyddet och se till att vi får in eventuella ändringar som rör registreringen.

En varumärkesregistrering gäller i tio år

Ensamrätten, som innebär att ingen annan än du får använda sig av varumärket, gäller i tio år. Därefter är det möjligt att förlänga skyddet med tio år i taget. I princip kan du förlänga det hur många gånger som helst.

Vem får ansöka om förnyelse?

Det uppställs inget krav på att den som förnyar varumärket ska vara antecknad innehavare eller att denne på annat sätt måste styrka sin rätt till varumärket. Vem som helst kan alltså ansöka om förnyelse.

Förnya genom att betala

Vill du förnya skyddet för ditt varumärke, utan att göra några ändringar, använder du vår e-tjänst Svensk varumärkesförnyelse. Det är det billigaste sättet att förnya registreringen.

Genom att du använder dig av e-tjänsten och betalar med kort eller via bank förnyas ditt varumärke automatisk för ytterligare en tioårsperiod när ansökan har registrerats i vårt ärendehanteringssystem. Vi skickar förnyelsebeviset till den e-postadress som du har angett vid ansökan.

Du kan även ansöka om förnyelse genom att helt enkelt betala in avgiften till vårt bankgiro. Skriv på inbetalningskortet att betalningen avser förnyelse av varumärke och registreringsnumret för varumärket. Då gäller dock den högre avgiften, motsvarande ansökan på pappersblankett.

Man kan ansöka om förnyelse tidigast ett år innan och senast sex månader efter att tioårsperioden gått ut. Observera att avgiften är högre om ansökan kommer in efter det att tioårsperioden har gått ut. Perioden påbörjas den dag då varumärket registrerades. Under denna period ska hela avgiften för förnyelse betalas. Avgiften beror på hur många varu- och tjänsteklasser förnyelsen avser. Betalar du inte in avgiften, eller den kommer in för sent, kommer ditt varumärke att avföras och registreringen upphöra att gälla.

Ansöka om ändring

Vill du ansöka om en förändring av ditt varumärke (lydelsen, figuren) i samband med förnyelsen ska du tydligt ange om ändringen ska prövas först. Om du får avslag på din ändringsansökan har du möjlighet att återkalla förnyelseansökan och lämna in en helt ny varumärkesansökan. Begär du inte att ändringen ska prövas först så förnyas ditt varumärke i det registrerade utförandet och först därefter prövar vi din ansökan om ändringen.

Du kan tillsammans med en ansökan om förnyelse även ansöka om ändring av adress, anteckning av ny innehavare, anteckning av nytt ombud och liknande.

Ansökan om ändring i samband med en förnyelse är endast möjlig genom en pappersansökan.

Återupptagande av avskriven förnyelseansökan

Genom den nya varumärkeslagen infördes en möjlighet att återuppta en avskriven förnyelseansökan. PRV ska återuppta en ansökan om förnyelse som har avskrivits om sökanden inom två månader efter utgången av förelagd tid kompletterar sin ansökan. Sökanden ska i sådant fall betala föreskriven återupptagningsavgift. 

Svensk Varumärkesförnyelse

Svensk Varumärkesdatabas