Låt oss veta vad du tycker

Förnyelse och ändringar

En naturlig del av förvaltningen av ditt varumärke är att upprätthålla skyddet genom att förnya det. En annan del är att se till att vi får in de ändringar som eventuellt berör registreringen.

En varumärkesregistrering gäller i tio år

Ensamrätten, som innebär att ingen annan än du får använda sig av varumärket, gäller i tio år. Därefter är det möjligt att förlänga skyddet med tio år i taget. I princip kan du förlänga det hur många gånger som helst.

Vem får ansöka om förnyelse?

Det uppställs inget krav på att den som förnyar varumärket ska vara antecknad innehavare eller att denne på annat sätt måste styrka sin rätt till varumärket. Vem som helst kan alltså ansöka om förnyelse.

Förnya genom att betala

Vill du förnya skyddet för ditt varumärke, utan att göra några ändringar i skyddet, använd vår e-tjänst – Svensk varumärkesförnyelse. Förnyelsebeviset skickar PRV elektroniskt till den e-postadress som anges vid ansökan. Detta är det billigaste sättet att förnya registreringen.

Du kan även ansöka om förnyelse genom att helt enkelt betala in avgiften för förnyelse till vårt bankgiro. Skriv på inbetalningskortet att betalningen avser förnyelse av varumärke och registreringsnumret för varumärket. Då gäller dock den högre avgiften, motsvarande ansökan på pappersblankett.

Man kan ansöka om förnyelse tidigast ett år innan och senast sex månader efter att tioårsperioden gått ut. Observera att avgiften är högre om ansökan kommer in efter det att tioårsperioden har gått ut. Perioden påbörjas den dag då varumärket registrerades. Under denna period ska hela avgiften för förnyelse betalas. Avgiften beror på hur många varu- och tjänsteklasser förnyelsen avser. Betalar du inte in avgiften, eller den kommer in för sent, kommer ditt varumärke att avföras och registreringen upphöra att gälla.

Ansöka om ändring

Vill du ansöka om en förändring av ditt varumärke (lydelsen, figuren) i samband med förnyelsen ska du tydligt ange om ändringen ska prövas först. Om du får avslag på din ändringsansökan har du möjlighet att återkalla förnyelseansökan och lämna in en helt ny varumärkesansökan. Begär du inte att ändringen ska prövas först så förnyas ditt varumärke i det registrerade utförandet och först därefter prövar vi din ansökan om ändringen.

Du kan tillsammans med en ansökan om förnyelse även ansöka om ändring av adress, anteckning av ny innehavare, anteckning av nytt ombud och liknande.

Ansökan om ändring i samband med en förnyelse är endast möjlig genom en pappersansökan.

Återupptagande av avskriven förnyelseansökan

Genom den nya varumärkeslagen infördes en möjlighet att återuppta en avskriven förnyelseansökan. PRV ska återuppta en ansökan om förnyelse som har avskrivits om sökanden inom två månader efter utgången av förelagd tid kompletterar sin ansökan. Sökanden ska i sådant fall betala föreskriven återupptagningsavgift.

Mer information

Tid till besked
Ändra uppgifter om din registrering

Skip Navigation Links.

Svensk Varumärkesdatabas

I varumärkesdatabasen hittar du bland annat varumärken som beviljats registrering i Sverige.
Svensk Varumärkesdatabas

E-tjänster för varumärke

Skicka in dina varumärkesansökningar enkelt via våra e-tjänster.
Varumärkesansökan
Svensk varumärkesförnyelse

Beställ bevis och intyg

Konsulttjänster

Vi hjälper dig att undersöka dina möjligheter.
PRV InterPat - konsulttjänster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00