Gå till innehållet

Checklista för ombud

Här har vi listat några punkter som är bra för ombud att tänka på vid förnyelser eller ändringar.

  • Skriv ditt fullständiga firmanamn.
  • Ange alltid innehavarens/sökandens fullständiga namn med tillhörande adress vid ansökningar.
  • Om du är ombud för en utländsk sökande, ange den sökandes firmanamn på samma sätt som det är registrerat i hemlandet. Exempel: Kabushiki Kaisha (japansk firmaassociation) ska inte översättas till den engelska motsvarigheten. Det kan bara användas om den sökande har ett registrerat parallellnamn på engelska eller annat språk. Om den sökande vill använda sin kommersiella namnvariant kan den läggas till men inom parentes och med förtexten (also trading as...). Då undviker vi problem om du senare skulle ansöka om överlåtelse.
  • Om du sedan tidigare har en deponerad generalfullmakt i PRV:s generalfullmaktsregister ska du hänvisa till fullmaktens ärendenummer på din ansökan.
  • När du företräder en sökande i en internationell registrering genom WIPO ska du fylla i en MM-blankett enligt kravspecifikationerna. Stäm alltid av det du antecknar på blanketten mot uppgifterna i WIPO:s register Romarin.
  • Om du ansöker om anteckning av en ny innehavare via PRV ska du skicka in den internationella MM-ansökan och en bestyrkt kopia av ett överlåtelseavtal som visar varumärkets övergång. PRV skickar sedan MM-ansökan vidare till WIPO.
  • Flera MM-ansökningar som gäller registrerade internationella varumärken kan skickas direkt till WIPO. Du behöver alltså inte skicka dessa via PRV. ("MM" står för Madrid Mark.)