Checklista för ombud

Här är några punkter som det är bra om du som ombud tänker på när du gör förnyelser eller ändringar.

  • Skriv ut ditt fullständiga ombudsnamn och tänk på att du ska kunna nås vid en eventuell varumärkesförnyelse.
  • Ange alltid innehavarens/sökandens fullständiga namn med tillhörande adress vid ansökningar.
  • Om du är ombud för en utländsk sökande ange då den sökandes firmanamn på det sätt som de är registrerade i hemlandet.
    Exempel: Kabushiki Kaisha (Japansk firmaassociation) ska alltså inte översättas till dess engelska motsvarighet. Det är bara om den sökande har ett registrerat parallellnamn på engelska eller annat språk som detta kan användas. Vill den sökande använda sin kommersiella namnvariant kan detta namn läggas till men inom parentes och med förtexten (also trading as...). På detta sätt undviker vi problem när du vid senare tillfällen ansöker om överlåtelse. 
  • Om du har en tidigare deponerad generalfullmakt i PRV:s generalfullmaktsregister, hänvisa  då på er ansökan till generalfullmaktens ärendenummer.
  • När du företräder en sökande i en internationell registrering (World Intellectual Property Organization, WIPO) med t.ex. en ansökan om anteckning av ny innehavare, fyll då i avsedd MM-blankett enligt de kravspecifikationer som står på MM-blanketten, dvs. kontrollera alltid det du antecknar på blanketten mot de antecknade uppgifterna i WIPO:s register.
  • Ansöker du om anteckning av ny innehavare via PRV ska din MM-ansökan bifogas med en bestyrkt kopia av ett överlåtelseavtal som visar varumärkets övergång.
  • Flertalet MM-ansökningar som avser registrerade internationella varumärken kan skickas direkt till WIPO. Dessa MM-ansökningar behöver således inte skickas via PRV.

Svensk Varumärkesdatabas