För länsstatistik efter 2011 se PRV:s Statistikårsbok

  Län 2008200920102011Summa
 Blekinge 82 83 89 82 336
 Dalarna 212 229 224 195 860
 Gotland 57 52 49 51 209
 Gävleborg 195 145 155 153 648
 Halland 362 359 333 255 1309
 Jämtland 118 108 122 119 467
 Jönköping 312 235 242 205 994
 Kalmar 152 137 125 91 505
 Kronoberg  101 101 110 118 430
 Norrbotten 202  210 206 130 748
 Skåne 1439 1218 1253 1284 5194
 Stockholm 4560 4073 4261 4007 16901
 Södermanland 208 156 177 164 705
 Uppsala 396 257 292 311 1256
 Värmland 159  140 138 134  571
 Västerbotten  165 154 173 161  653
 Västernorrland 167 154 158 146  625
 Västmanland 191 167 178 133  669
 Västra Götaland 1817 1640 1571 1458 6486
 Örebro 217 172 192 172 753
 Östergötland 323 252 284 298 1157
 Summa 11 521 10 140 10 432  9 766 41 859

Svensk Varumärkesdatabas