Låt oss veta vad du tycker

Om e-tjänsten för Svensk varumärkesansökan

Ansökningshandlingen är uppdelad i flera steg och den överskådliga utformningen gör att du hela tiden ser var i ansökan du befinner dig. Du kan vara säker på att få med alla nödvändiga uppgifter.
Svensk Varumärkesansökan - e-tjänst 

Avbildning av märket

I ansökningshandlingen ska du, om du ansökt om ett figurmärke, bifoga bilden av ditt tilltänkta varumärke. Rör det sig om ett ordmärke skriver du in det i ansökan. Finns det andra dokument som du tror skulle kunna vara av betydelse för ansökan kan dessa bifogas som en bilaga för vår bedömning. Ansökningshandlingen stödjer de vanligaste bild- och dokumentformaten.

PRV bedömer varumärket utifrån hur din ansökan ser ut. Var därför noga med hur du utformar märket och se till att avbildningarna är tydliga. Du har inte möjlighet att ändra lydelsen eller utseendet hos varumärket så att dess helhetsintryck förändras efter att din ansökan lämnats in till PRV. I så fall krävs det som regel en ny ansökan.

Brett användarstöd

En viktig målsättning för oss är att ansökningshandlingen ska vara tillgänglig för så många som möjligt. Utöver stöd för personer med funktionsnedsättning, fungerar ansökningshandlingen med de vanligaste webbläsarna för både Windows och Mac OS. För att underlätta för den som inte har svenska som modersmål finns också engelska som språkval.

Varor och tjänster

När du fyller i din ansökan måste du ange vilka varor eller tjänster du vill registrera ditt märke för eftersom denna uppgift kommer att ligga till grund för ditt skydd.

För att underlätta registreringen delas alla varor och tjänster in i olika klasser enligt ett internationellt system. Systemet består av 45 olika klasser, klass 1–34 innehåller varor och klass 35–45 tjänster.

Vara eller tjänst? 

Skillnaden i att registrera varumärket i vara- respektive tjänsteklass kan i korthet beskrivas som så att om det är namnet på en butik som ska sälja cyklar och mopeder under olika varumärken, då är det återförsäljartjänster avseende dessa varor i klass 35. Ska du däremot saluföra cyklar och mopeder där själva varan ska bära ditt varumärke, då är det cyklar och mopeder i klass 12 du ska söka skydd för. Varuklasserna är i huvudsak uppdelade efter det material som varorna är gjorda av medan tjänsteklasserna delas in efter yrkeskategori eller vad tjänsten åstadkommer.

Går inte att utvidga i efterhand

Du kan inte göra några ändringar som innebär att varu- eller tjänsteförteckningen utvidgas efter att din ansökan lämnats in till oss. Däremot går det bra att stryka varor och tjänster som inte längre är aktuella och att omformulera varuförteckningen så att den får ett snävare omfång än i din ursprungsansökan.

Förenklad användning av varu- och tjänsteklassning

Varu- och tjänsteklassningen kan vara svår att förstå för den som ansöker om ett varumärkesskydd för första gången. I ansökan använder du dig av sökord för att beskriva till vilka varor och tjänster du vill knyta ditt varumärke.

Varukorg

Här kan du välja att spara din ansökan och på så sätt slutföra din ansökan vid ett senare tillfälle. Genom att spara din ansökan kan du också ge andra, till exempel en medsökande, tillträde till ansökningshandlingen innan den ges in. För att öppna din sparade ansökan använder du det lösenord du fick av oss med e-post när du sparade din ansökan.

Signera ansökan

Här har du två alternativ till att signera- eller underteckna din ansökan. Signera med e-legitimation eller Signera inte med e-legitimation. Följande e-legitimationer kan användas:

BankID, Nordea, Steria eller Telia. Har du valt att inte signera din ansökan med e-legitimation ska bekräftelsen skrivas ut och undertecknas. Bekräftelsen skickas sedan undertecknad till PRV.

Betala din ansökan

När din ansökan är klar betalar du den elektroniskt. De betalningssätt som tjänsten erbjuder är kortbetalning med VISA, MasterCard, bankbetalning med Nordea, SEB (företag), Swedbank och Handelsbanken. Dessutom erbjuder tjänsten möjlighet till betalning med depositionskonto. Depositionskontobetalning sker genom att Logga in med det användarid och det lösenord du tilldelats för PRV depositionskonto.

När din ansökan är inlämnad

När din ansökan är betald och ingiven får du en inlämningsbekräftelse (PDF) på skärmen och med e-post. Har du valt att inte signera din ansökan med e-legitimation ska bekräftelsen skrivas ut och undertecknas. Bekräftelsen skickas sedan undertecknad till PRV.

Om din varumärkesansökan leder till att varumärket registreras gäller skyddet från den dagen din ansökan kom in till oss.

Skip Navigation Links.

Svensk Varumärkesdatabas

I varumärkesdatabasen hittar du bland annat varumärken som beviljats registrering i Sverige.
Svensk Varumärkesdatabas

E-tjänster för varumärke

Skicka in dina varumärkesansökningar enkelt via våra e-tjänster.
Varumärkesansökan
Svensk varumärkesförnyelse

Beställ bevis och intyg

Konsulttjänster

Vi hjälper dig att undersöka dina möjligheter.
PRV InterPat - konsulttjänster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00