Innan ansökan

Det finns en del viktiga saker att känna till innan du skickar in din ansökan om designregistrering. Först bör du fundera över varför du vill ha skydd.

Det vanligaste svaret är att du vill få ensamrätt på det du skapat och på det sättet få möjlighet att tjäna mer pengar.

Ett skydd är inte alltid nödvändigt

Ibland är en registrering inte den bästa lösningen. Har du skapat något med väldigt kort livslängd som en modeprodukt behöver du kanske inte söka en registrering eftersom konkurrenterna inte kommer att hinna kopiera dig under den korta tid som varan efterfrågas.

Designa klart innan ansökan

Det är viktigt att du har bestämt hur din produkt ska se ut innan du ansöker om designregistrering. Om du ändrar utseendet efter du fått din registrering finns risken att produkten du börjar sälja inte omfattas av skyddet, eftersom den inte längre ser ut som den du registrerat.

Du tar själv reda på om produktens utseende är nytt

Du har stort eget ansvar att ta reda på om din produkt skiljer sig från tidigare känd eller registrerad design.

PRV:s granskning omfattar i stort sett bara formella hinder, till exempel att blanketten är rätt ifylld och att bildmaterialet är tillräckligt bra. Dessutom granskar vi designen så att den inte strider mot allmän ordning och goda seder och att den inte innehåller så kallade offentliga beteckningar.

När du skickar in din ansökan är det därför viktigt att du själv tagit reda på att designen:

  • uppfyller kraven på nyhet och särprägel
  • inte inkräktar på någon annans registrerade eller oregistrerade skydd.

Frågor att ställa sig

  • Har jag gjort min design offentlig – vad innebär det i så fall?
  • Skiljer sig designens utseende tillräckligt mycket från tidigare känd formgivning?
  • Räcker ett skydd i Sverige eller vill jag ha ett mer omfattande skydd?

Svensk designansökan, e-tjänst (extern webbplats)

Ta hjälp av ett designombud

Det kan vara bra att anlita ett ombud vid designärenden, till exempel en specialiserad advokatbyrå eller patentbyrå som hjälper dig med ansökan.

Hitta designombud

Läs mer

Tid till besked