Avtal

Avtal är en del av ditt företags immateriella tillgångar och utgör därför en mycket stor del av företagets värde.

Om du har bra ordning på dina avtal är det en stor konkurrensfördel i samarbeten, förhandlingar och vid uppköp. Ett företag som har bra koll på sina avtal står sig starkt i förhandlingar och imponerar på investerare.

Att ha koll på dina avtal innebär ett ekonomiskt värde som ofta visar sig om företaget blir uppköpt.

Särskilt viktiga för företag i dataspelsbranschen är avtal med anställda, konsulter, förläggare, samarbetspartners, mellan delägare i ett bolag, villkorsavtal med användare och avtal med investerare.

Alla vinner på tydliga avtal

De inblandade vinner på att ta fram avtal för de olika rollerna. Då blir det redan från början tydligt vem som äger vad kring upphovsrätt och andelar. Med tydliga avtal har ditt företag en bra grund för att skapa innovation och kreativitet i företaget.

För dig som arbetar med spelutveckling är det särskilt viktigt att införa sekretessavtal eller NDA:s (Non-disclosure agreement) i viktiga relationer och kontakter, eftersom du ofta behöver pitcha din spelidé i olika sammanhang för att den ska bli verklighet.

Skriva egna avtal

  • Skriv dina avtal på engelska eftersom det är branschens kontraktsspråk.
  • Håll bra ordning på alla dina avtal: förteckning, versionshantering, förvaltning.
  • Använd gärna kvalitetssäkrade standardavtal, men ändra inget i dem på egen hand.
  • Avtala inte om mer än vad ditt företag kan leverera.
  • Gör en sista granskning med en oberoende juridiskt sakkunnig.

Skriva under avtal

  • Se till att du verkligen förstår de avtal du skriver på.
  • Avtala inte om mer än vad ditt företag kan leverera.
  • Fundera över konsekvenser på kort och lång sikt: Är avtalet begränsat till vissa länder och marknader? Är kraven rimliga med tanke på din och ditt företags framtida utveckling? Är tidsramarna lämpliga för dig?
  • Diskutera avtalet med en oberoende juridiskt sakkunnig innan du skriver på.
"Se till att du förstår allt i avtalet och föreställ dig vad som är det värsta som kan hända ifall du inte kan hålla avtalet, är pengar involverade ta kontakt med jurist om du blir osäker", säger Louise Meijer.

Louise Meijer tipsar om vad du ska tänka på när du ska skriva avtal.

Avtal med Johan Nordlund, jurist på PRV 

Med informationen på den här sidan vill vi öka din medvetenhet om immaterialrättens betydelse i spelbranschen. Vi rekommenderar att du kontaktar en juridiskt sakkunnig för att få råd och tips om vad som gäller för just ditt företag.