Bygga varumärke

Att bygga ditt varumärke är ett långsiktigt arbete där dina användare spelar en viktig roll.

Att bygga ett starkt varumärke (branding) kring ditt spel är en viktig del i spelproduktionen och lanseringen.

Hitta ett bra namn

Eftersom spelets namn är det som sprids i alla sammanhang bland användare och kunder är det en av de viktigaste faktorerna för att de ska känna igen ditt spel.

Varumärket ökar företagets värde

Att bygga varumärke är ett löpande och långsiktigt arbete som skapar värde i ditt spelföretag. All den kreativitet och möda som du investerar i det kommer att öka företagets värde under lång tid framöver.

Dina användare är med och bygger ditt varumärke. Det är deras uppfattningar och känslor som får ditt varumärke att växa. För att säkra detta värde är det mycket viktigt att du tidigt registrerar ett varumärke för ditt spel. Då har du ett bevis på att du äger ensamrätten till varumärket.

Intervju med Johan Sjöberg, Paradox Interactive

Bygga varumärke med Johan Nordlund, jurist på PRV

Med informationen på den här sidan vill vi öka din medvetenhet om immaterialrättens betydelse i spelbranschen. Vi rekommenderar att du kontaktar en juridiskt sakkunnig för att få råd och tips om vad som gäller för just ditt företag.