Co-branding

Att synas tillsammans med andra kan stärka ditt varumärke.

När du samarbetar med andra förläggare eller aktörer syns ofta ditt varumärke tillsammans med deras varumärke. Loggor som visas bredvid varandra kallas för co-branding och är vanligt i eftertexter till spel.

Om du väljer dina partners och sammanhang med omsorg om det egna varumärket kan co-branding effektivt stärka och bygga ditt varumärke. Se därför till att få med varumärket i nya, spännande sammanhang som du kan vinna på.

Tänk på att

  • Ditt varumärkesbyggande är ett långsiktigt arbete där användarna spelar en viktig roll.
  • Co-branding, att synas tillsammans med andra, kan stärka ditt varumärke.
  • Registrera ditt varumärke på de marknader som är aktuella innan du börjar bygga ditt varumärke.

Med informationen på den här sidan vill vi öka din medvetenhet om immaterialrättens betydelse i spelbranschen. Vi rekommenderar att du kontaktar en juridiskt sakkunnig för att få råd och tips om vad som gäller för just ditt företag.