Crowdfunding

Crowdfunding går ut på att du i förväg söker pengar för en idé eller ett projekt från intressenter och kommande konsumenter.

Crowdfunding, eller gräsrotsfinansiering, har blivit allt vanligare som investeringsform. Det bygger på att en företagare presenterar en affärsidé och söker ekonomiskt stöd från privatpersoner och företag, oftast via internet. Det kan vara ett bra sätt att pröva efterfrågan för en idé eller ett projekt.

I många fall används metoden samtidigt som ett företag tar in externt kapital i form av investeringar i företaget eller en förläggare investerar i projektet. Tänk då på att det är viktigt att du gör ägarskapet tydligt för företaget, projekten och spelen.

Crowdfunding kan också vara ett sätt att marknadsföra ditt spel. En konsument som bidrar med kapital kan se det som en förhandsbokning av spelet: den som bidrar äger inget, men får spelet när eller om det släpps.

Om du tänker söka patent så kan crowdfunding göra att du förstör nyhetsvärdet och därför inte kan få patent. Tänk också på att du kan söka varumärkesskydd och designskydd innan du gör ditt spel offentligt via crowdfunding för att säkra dina immateriella rättigheter. Var tydlig med att du har sökt skydd innan du presenterar ditt spel.

Tänk på att

 • Göra en affärsplan och en budget.
 • Sätta upp ett tydligt finansieringsmål.
 • Lägga tid på att göra en bra presentation, men skydda tjänsten eller produkten.
 • Välja en tidpunkt när projektet känns moget.
 • Sprida information om ditt projekt.
 • Hålla kontakten med dina finansiärer.
 • Resonera om riskerna med en mindre lyckad crowdfunding-kampanj.
 • Distans- och hemförsäljningslagen gäller.
 • Ta reda på momsen för crowdfundade produkter hos Skatteverket.

Läs mer

Verksamt.se ger ett heltäckande stöd för företagande (extern webbplats)

Exempel på crowdfundingtjänster

 • Kickstarter
 • Fundedbyme
 • Toborrow
 • Pepins
 • Indiegogo
 • Paypal
 • iZettle
 • Crowdcube

Med informationen på den här sidan vill vi öka din medvetenhet om immaterialrättens betydelse i spelbranschen. Vi rekommenderar att du kontaktar en juridiskt sakkunnig för att få råd och tips om vad som gäller för just ditt företag.