Företagshemligheter

Företagshemligheter står för betydande immateriella värden i spelbranschen. Bevara dem!

I ett spelföretag är det vanligt med företagshemligheter, ofta i ett tidigt skede innan spelet har hunnit ut på marknaden. Det kan handla om design, storytelling, spellogik, teknik eller kunddatabaser och affärsavtal med samarbetspartners.

Därför är det bra att fundera över vad du har i företaget som är unikt och kan betraktas som värdefulla företagshemligheter. Det är viktigt att du begränsar kretsen som känner till dem.

I vissa fall kan du teckna ett sekretessavtal, NDA (Non-disclosure agreement), för att säkra att det du berättar inte sprids utanför en inbjuden krets. 

Läs mer om sekretessavtal.

Tänk på att

  • Identifiera dina företagshemligheter.
  • Hålla dina hemligheter hemliga.
  • Använda sekretessavtal (NDA) vid behov.
  • Begränsa kretsen människor som känner till dina företagshemligheter.
  • Förvara och förvalta företagshemligheterna på ett sätt så att obehöriga inte får tillgång till dem.

Med informationen på den här sidan vill vi öka din medvetenhet om immaterialrättens betydelse i spelbranschen. Vi rekommenderar att du kontaktar en juridiskt sakkunnig för att få råd och tips om vad som gäller för just ditt företag.