Företagsmodell

Välj en företagsmodell som framtidssäkrar ditt varumärke och dina spelprodukter, samarbeten och medarbetares anställningar.

Företagsmodellen är en immateriell tillgång i verksamheten.

I stora företag inom spelbranschen är det vanligt att skapa ett företag för varje spel som studion utvecklar och ett eget företag som anställer personal och tar hand om konsulter.

En sådan företagsmodell skyddar dig från riskerna att bli indragen i konflikter med konkurrenter, partners och förläggare. Ett enskilt företag kan till exempel ha ingått avtal med olika förläggare för olika spel. Om företaget blir indraget i en konflikt kring ett av dessa spel äventyras även de andra spelen och företagets anställda. Långvariga processer i domstol är kostsamma och arbetskrävande – ibland kan det vara dödsstöten för ett företag.

Syftet med företagsmodellen är alltså att minimera risker och säkra studions hela arbete, medarbetarnas anställning och övriga spelprodukter.

Tänk på att

  • Undersöka spelbranschen och låt dig inspireras av hur andra aktörer i din storlek gör.
  • Ta ett aktivt beslut kring hur du bygger upp din företagsmodell. Väg för- och nackdelar mot varandra.

Med informationen på den här sidan vill vi öka din medvetenhet om immaterialrättens betydelse i spelbranschen. Vi rekommenderar att du kontaktar en juridiskt sakkunnig för att få råd och tips om vad som gäller för just ditt företag.