Immaterialrättsstrategi

Immateriella tillgångar kan du inte ta på. Ändå är de högst påtagliga och kan generera höga värden.

Immaterialrättsskyddade tillgångar ger materiellt värde till egenskaper som kreativitet och innovation. De immateriella tillgångarna står ofta för mer än 80% av ett företags värde.

Identifiera vilka tillgångar som finns i företaget. Fundera sedan på hur du utvecklar och tar hand om dem på bästa sätt så att de kan fortsätta generera värde. 

Varför göra en strategi?

När du tar fram en immaterialrättsstrategi ökar du din medvetenhet och kontroll över företagets värde. Strategin kan användas till att:

 • Utveckla din affärsmodell
 • Möjliggöra goda och tydliga samarbeten
 • Göra företaget mer attraktivt för investerare
 • Marknadsföra din verksamhet mot konsumenter och användare
 • Avskräcka konkurrenter
 • Skynda på företagets utveckling genom att nya möjligheter identifieras.

Att ha en genomtänkt immaterialrättsstrategi är särskilt viktigt i innovativa spelbolag där företagets hela värde ofta består av idéer som kommer ur kreativitet och innovation.

Många viktiga tillgångar

De immateriella tillgångarna kan vara både registrerade rättigheter och oregistrerade tillgångar. En stark immaterialrättsstrategi kan ses som ett lapptäcke där olika lappar med kompletterande tillgångar läggs intill varandra.

Här är exempel på de viktigaste tillgångarna som bör ingå i en immaterialrättsstrategi:

 • Alla ingångna avtal i företaget. Både de affärsmässiga avtalen och de avtal som reglerar samarbeten och andra juridiska överenskommelser
 • Varumärkesnamn, logotyp och domännamn för spelprodukt eller annan tjänst
 • Varumärkesnamn, logotyp och domännamn för företagets studio
 • Design som förekommer i spelprodukter, till exempel karaktärers utseende
 • Registrerade designskydd
 • Spelkoncept, dokumenterade eller ej
 • Manus och storyboard, skisser
 • Film och musik
 • Upphovsrätter
 • Egenutvecklad teknik
 • Patent
 • Företagshemligheter.

Tänk på att

 • Identifiera företagets immateriella tillgångar
 • Prioritera bland tillgångarna
 • Ta fram en strategi och metod för att ta hand om och utveckla dina tillgångar
 • Kommunicera dina tillgångar, internt och externt, när det lönar sig
 • Använd och dra nytta av dina tillgångar

Immaterialrättsstrategi med Johan Nordlund, jurist på PRV

Med informationen på den här sidan vill vi öka din medvetenhet om immaterialrättens betydelse i spelbranschen. Vi rekommenderar att du kontaktar en juridiskt sakkunnig för att få råd och tips om vad som gäller för just ditt företag.