Inspiration eller snyltning?

Ofta inspireras vi av andra när vi själva skapar. Att inspireras av ett verk är okej. Det kan dock vara svårt att veta var skillnaden går mellan inspiration och otillåten snyltning.

Upphovsrätten är ett skydd mot att någon kopierar eller försöker efterlikna det som du har gjort.

Tänk på att det finns speciella regler kring vidareutveckling, kopiering, dekompilering och ”reversed engineering” när det gäller datorprogram. Det betyder att om du vill använda och ändra i någon annans verk måste du ingå avtal med verkets upphovsrättsinnehavare. Detsamma gäller förstås om någon vill använda och ändra i ditt verk.

Användargenererat innehåll

Användargenererat innehåll (User Created/Generated Content UC / GC) betyder att någon tydligt använder sig av ett annat verk i sitt eget skapande. Det kan till exempel handla om att bygga vidare på ett redan existerande verk.

Ofta kan det vara svårt att bedöma om det är en kopia, en bearbetning eller ett självständigt verk, vilket gör att du bör vara försiktig och läsa användaravtalen för originalet. Vidareutveckling eller modifiering begränsas eller tillåts ofta uttryckligen i dessa avtal.

Här kan du läsa om vad du ska tänka på vid feedback från användare

Med informationen på den här sidan vill vi öka din medvetenhet om immaterialrättens betydelse i spelbranschen. Vi rekommenderar att du kontaktar en juridiskt sakkunnig för att få råd och tips om vad som gäller för just ditt företag.