Internationell marknad

I den digitala världen befinner du dig snabbt på en internationell arena med de digitala marknadsplatserna som till exempel Steam, App Store och Google Play. Hur ska du tänka då?

Fundera på vilka länder eller områden som blir din huvudmarknad. Det är där du ska skydda dina tillgångar. Det är vanligt att spelbolag registrerar sina tillgångar i framförallt USA och Europa.

Tips till dig som går ut på en internationell marknad

  • Det går inte att förutsätta att lagarna ser likadana ut i alla länder. Ta hjälp av en jurist med lokal förankring eller en som på annat sätt har kunskaper om det specifika landets lagar.
  • Även om du inte kan förutsätta att lagarna ser likadana ut finns flera internationella konventioner som gör att de i många länder ändå liknar varandra – till exempel inom EU.
  • Gör en avvägning. Vilka länder är rimliga att ha skydd i? Det kan vara både dyrt och tidskrävande att söka skydd i alla.
  • Kontrollera varumärkesdatabaser. Registrera inte ditt varumärke bara för att få ett eget skydd utan också för att undvika att inkräkta på någon annans rättigheter.

USA

För många spelutvecklare är USA en given marknad. När du ska skydda dina tillgångar där är det bra att anlita en jurist med god kunskap om amerikansk lagstiftning eftersom deras lagar ser annorlunda ut än i Sverige.

Saker som är annorlunda i USA jämfört med Sverige

  • I USA kan du registrera upphovsrätt, copyright. Det gör du framförallt för att kunna bevisa att det är du som är upphovsperson till ditt verk. I Sverige uppstår upphovsrätten automatiskt och går därför inte att registrera.
  • I USA måste du redan ha haft din produkt ute på marknaden för att kunna varumärkesregistrera den. I Sverige går det bra att registrera ett varumärke innan du börjar använda det.
  • Det är möjligt att söka rena mjukvarupatent, det vill säga patent på datorprogram och annan mjukvara, i USA. Det är än så länge inte tillåtet i Sverige och Europa.
"Vi är noga med att inte presentera material som kan verka stötande för användare i MENA (Middle East North Africa) regionen", berättar Magnus Alm.

Magnus Alm, grundare av Palringo, berättar om utmaningarna med att verka på en internationell marknad.

Med informationen på den här sidan vill vi öka din medvetenhet om immaterialrättens betydelse i spelbranschen. Vi rekommenderar att du kontaktar en juridiskt sakkunnig för att få råd och tips om vad som gäller för just ditt företag.