Tomas Ahlström, LiU Innovation - om innovationsrådgivning

Tomas Ahlström är innovationsrådgivare hos LiU Innovation i Linköping. I sin roll som rådgivare träffar Tomas spelföretag av olika slag och är väl insatt i företagens utmaningar. Vid sidan av sin rådgivning verkar Tomas som entreprenör och är ofta involverad i tidiga faser i ett teknik- eller spelföretags utveckling, som grundare eller styrelsemedlem.

Hur väsentlig är rådgivning om immateriella tillgångar?

Det kommer upp i diskussionerna mer och mer med företagen eftersom konkurrensen inom den globala spelbranschen har blivit hårdare.

Vilka immaterialrättsfrågor kommer först i ett spelföretags utveckling?

Namnfrågan kommer först och sen behöver man säkra domänen och varumärket, skruva på namnet för att få sin domän och sitt varumärke registrerat. Varumärkesskydd är bra och domännamn är viktigt! Man måste ta höjd för att spelet kan bli en braksuccé. Diskussion kring mönsterskydd av karaktärer brukar sedan följa på detta. Mönsterskydd upplevs ofta som ett relativt svagt skydd och kan vara svårt att tillämpa på animerade objekt som finns i både 2D och 3D.

Hur ser det ut på avtalssidan?

I studentvärlden är det ofta mycket rörligt, kompetenser kommer in och ut i projekt. Hur ser ägarbilden ut, frågar jag ofta mina studenter och företagare. Copyrightfrågorna är mycket viktiga att utreda! Vi som rådgivare ställer dessa krav för att kunna stötta projektet och spelföretagen måste skaffa sig måste mycket bra koll på sina avtal. Vem äger koden? Vad har tidigare medarbetare skapat? Finns det skrivna avtal som styrker överenskommelserna? Alla avtal måste samlas i en pärm för kommande behov. Det är först när man blir framgångsrik som det kan bli jobbigt. Då hör aktörerna av sig och upptäcker om man utan lov använt sig av deras rättigheter.

Vilka är utmaningarna i spelproduktionen?

När man prototypar kan det vara smart att använda halvfärdiga saker som man enkelt plockar från nätet. Det blir sedan oerhört viktigt att städa i sina rättigheter när man går i skarpt läge, så att inget material följer med i publik lansering som man inte har rätt att använda. Det kan handla om till exempel musik, bakgrundsbild, typsnitt och loggor.

Hur ofta diskuteras patent?

Många spelutvecklare tror att det inte går att patentera mjukvara. Detta är en sanning med modifikation och jag får ofta hjälpa till att analysera deras tekniska lösningar för att se om det kan gå att patentera. Tyvärr är många spelutvecklare också ganska misstänksamma mot patent och tycker att systemet hämmar teknikutvecklingen. Det är ofta precis tvärt om och bara det att uppfinningen faktiskt offentliggörs stimulerar innovationsklimatet. Ett patent är även mycket värdefullt för det enskilda företaget i förhandlingar med förlag, investerare och köpare.

Tomas bästa tips till ett ungt företag i spelbranschen

  • Lär dig copyright - grundläggande i spelbranschen.
  • Ha koll på ägandet av alla rättigheter.
  • Samla alla dina avtal i en pärm.
  • Skriv avtal med alla personer som kommer in och hjälper till i produktioner.
  • Bädda för den stora visionen och säkra dina immateriella tillgångar tidigt.
  • Ta hjälp av innovationsstödsystemet i Sverige, oavsett i vilken fas du är i ditt företagande.
  • Var inte rädd för att kontakta myndigheter och andra aktörer. De slussar gärna vidare till rätt innovationsaktörer om du hamnat fel.
  • Tänk stort och börja litet. Arbeta stegvis framåt.

Tomas Ahlström - innovationsängel

Tomas arbetar som innovationsrådgivare hos LiU Innovation på Linköpings universitet och har sin specialitet inom teknik, simulering, appar, webbtjänster och digitala tjänster. De studenter som Tomas möter har ofta gått en valbar påbyggnadskurs inom spelutveckling som komplement till ett datavetenskapligt eller medietekniskt program. Ofta arbetar Tomas med gruppcoachning där studenterna tipsar och stöttar varandra. Man bjuder också in föreläsare som till exempel specialister inom immaterialrätt. På Linköpings universitet har man en tävling för spelutvecklare som heter LiU Game Awards och man anordnar en konferens inom spelutveckling varje år. Ofta behåller man innovationsrelationen med studenterna och företaget efter studietidens slut.

Tomas har gått den långa vägen inom branschen. Han började som 3D grafiker på UDS i Norrköping 1997. Därefter har han arbetat som speldesigner, producent och projektledare och företagare och rört sig inom spelbranschen sedan dess. Tomas gillar att starta upp företag och dra igång i det första skedet – en sann innovationsängel.

Bild: Crelle Photography

Intervjun gjordes 2016.

PRV vill bidra till att öka medvetenheten och kunskapen om immaterialrättens betydelse i spelutveckling. Därför har vi tagit fram detta kunskapspaket med intervjuer och fakta för unga spelutvecklare.