Juridisk hjälp

För att förvalta och utveckla värdet av ditt företags immateriella tillgångar behöver du ibland ta hjälp av en sakkunnig jurist.

Immateriella tillgångar står ofta för mer än 80% av ett företags samlade värde. God kunskap om detta ger dig en bra grund att stå på i samtal om ditt företag med en sakkunnig jurist. Du kommer snabbt fram till viktiga frågeställningar och konsultationen blir mer kvalitativ och effektiv.

Spelbranschens juridik bottnar i den amerikanska nöjesindustrin och avtalen liknar de i filmvärlden, ofta med både komplext och omfattande innehåll. Kontraktsspråket är engelska.

När du samarbetar med större aktörer kan det vara bra att bolla avtal och uppgörelser med en oberoende sakkunnig jurist och inte förlita dig på samarbetspartnerns juridiska kompetens.

Någon gång i ett företags utveckling blir frågan om intrång, tvister och juridiska processer aktuell. För att förebygga sådana situationer och hantera dem bra när de uppstår behöver du som företagare rådgivning och stöd av sakkunnig jurist.

Juridik i andra länder

Det kan finnas stora skillnader inom immaterialrätt i olika länder: avtalsrätt, skadeståndsrätt, upphovsrätt, varumärkesrätt, patenträtt och mönsterrätt (designskydd).

Dessutom finns det även skillnader mellan delstater i vissa länder.

Affärsavtalens giltighet och juridiska frågor är därför beroende av vilka marknader du agerar på. De flesta spelföretag i Sverige har hela världen som marknadsplats och säljer ofta spel på den amerikanska, europeiska, kinesiska och australienska marknaden. Men efterfrågan på spel ökar även på nya marknader som den arabiska och ryska.

Oavsett var dina kunder och samarbeten är bör du ha tillgång till en sakkunnig jurist som kan spelbranschen och juridiken i det land där du agerar.

Tänk på att

  • Identifiera och inventera dina immateriella tillgångar
  • Lära dig det grundläggande om upphovsrätt, varumärkesskydd och andra immaterialrätter
  • Ta hjälp av en sakkunnig jurist som kan spelbranschen
  • Ta hjälp av en sakkunnig jurist som kan rättsområdet i det land där du säljer och verkar.

Med informationen på den här sidan vill vi öka din medvetenhet om immaterialrättens betydelse i spelbranschen. Vi rekommenderar att du kontaktar en juridiskt sakkunnig för att få råd och tips om vad som gäller för just ditt företag.