Namn på spel och studio

Namnet på ditt spel är en central del av ditt varumärke. Det ska väcka nyfikenhet hos målgruppen och få ditt spel att leva länge. Samma sak gäller för din studios namn.

Många spel har idag beskrivande namn eftersom de är tydliga och enkla. Samtidigt finns det goda skäl att pröva sig fram med associativa namn som skapar intresse och känsla för produkt och för företag. Oavsett vad du väljer är ett bra, väl genomtänkt namn alltid en god investering.

Fördelar med beskrivande namn

 • Deras tydlighet gör det enklare att motsvara spelarens förväntningar.
 • De är lätta att minnas.
 • De talar direkt till givna målgrupper.

Fördelar med associativa namn

 • De är bra om spelet utvecklas och byter karaktär.
 • De kan uppfattas som mer spännande än beskrivande namn och sätter därmed spelföretaget på kartan.
 • De är lättare att varumärkesskydda än beskrivande namn.
 • Chansen till lediga domäner är större.

Tänk på att

 • Studionamnet ska fungera bra ihop med både dina nuvarande och framtida spel.
 • Inte välja samma namn på din studio som på ditt spel om du i framtiden vill utveckla utbudet.

 Utveckla ditt företags namngivningsprocess

 1. Ta fram en strategisk namnplattform för att få en god överblick över företagets alla namnutmaningar.
 2. Tänk på att en viss typ av namn kan bli mycket populära under en tid, för att sedan kännas helt daterade. Rätt namn får produkten att leva längre.
 3. Gör språkliga utvärderingar så att namnet du väljer inte betyder något ofördelaktigt på andra språk.
 4. Kontrollera att du inte lägger dig nära eller inkräktar på andras varumärke när du väljer namn.
 5. Kontrollera att domännamnet är ledigt.

Om du behöver stöd i processen finns bra kunskap och kompetens hos namnbyråer som arbetar strategiskt med namngivning.

"Testa på olika personer och fråga dem vad de skulle förvänta sig av ett spel med det namnet. Var inte rädd för att kasta namn som du själv tyckte var bra om dina tester visar att andra inte gillar eller förstår dem", tipsar Johan Sjöberg.

Johan Sjöberg, Chief Product Officer på Paradox Interactive, berättar om vad han tycker
utmärker ett bra namn på ett spel

Namngivning med namnstrateg Katarina Nilsson, Eqvarium AB

Med informationen på den här sidan vill vi öka din medvetenhet om immaterialrättens betydelse i spelbranschen. Vi rekommenderar att du kontaktar en juridiskt sakkunnig för att få råd och tips om vad som gäller för just ditt företag.