Patent för dataspel

Det går inte att i Sverige ta patent på det som bara är programkod. Däremot kanske det finns tekniska funktioner i ditt spel som du kan ta patent på.

Du kan ta patent på de tekniska funktioner som programkoden skapar om programmet möter kraven att:

  • vara industriellt tillämpbart. Det betyder att det som händer när koden eller programmet körs har en teknisk effekt.
  • vara nytt.
  • ha uppfinningshöjd. Skillnaden mot tidigare lösningar måste vara väsentlig.

Tänk på att

  • Upphovsrätten gäller koden som du har skrivit – det litterära verk som utgör algoritmerna.
  • Det är ganska lätt för en programmerare att skriva ett likadant program fast på ett sätt som inte nödvändigt inskränker det första verkets upphovsrätt.
  • Om det finns tekniska funktioner i din kod kan det finnas en poäng i att ta patent på just de objekten för att skydda din innovation.