Registrera design

Att designskydda ditt spels viktigaste karaktärer och symboler kan vara en bra investering.

Det är en bra idé att designskydda några utvalda nyckelkaraktärer och andra särskilt viktiga figurer från ditt spel. Med det som bevis kan du hävda rätten till dessa vid en eventuell tvist om intrång eller plagiat som rör utseendet och utformningen av ditt spel, karaktärer eller andra designelement.

Att registrera design är dessutom förhållandevis billigt. Du kan också designskydda ditt spels logotyp.

Dina karaktärer kan också skyddas av upphovsrätt. Att designskydda dem är dock ett bra komplement.

Tänk på att

  • Göra en undersökning för att vara säker på att du inte är för nära någon annans design
  • Registrera design för ditt spels viktigaste karaktärer och symboler
  • Registrera design eller varumärke för din studios logotyp och symbolbild
  • Registrera i de länder du tänker verka

Registrera design med Johan Nordlund, jurist på PRV

Med informationen på den här sidan vill vi öka din medvetenhet om immaterialrättens betydelse i spelbranschen. Vi rekommenderar att du kontaktar en juridiskt sakkunnig för att få råd och tips om vad som gäller för just ditt företag.