Skydda spelkoncept

Om du har utvecklat ett spelkoncept kan det vara smart att ha en strategi för hur du hanterar det immaterialrättsligt.

Ett koncept är en idé och den går inte att skydda. Huvudregeln är därför att du inte har ensamrätt till ditt spelkoncept, men du kan ha ensamrätt till hur idén kommer till uttryck i utformning, design och funktioner som ingår i spelet.

För att veta vilka tillgångar företaget har och vilket skydd som passar bäst för dig bör du ta fram en immaterialrättsstrategi i ett tidigt skede.

  • Börja med att gå igenom ditt koncept – kan några delar få immaterialrättsligt skydd, vilka är de och hur ska de i så fall skyddas? Kanske har du skapat ett mönster som går att designskydda, eller en ljudslinga som går att varumärkesskydda? Ingår en ny teknisk lösning som du kan söka patent på? Ska du hantera hela konceptet som en företagshemlighet?
  • Har konceptet ett namn kan det kanske varumärkesskyddas. Det har du användning av när du vill skapa igenkänning för ditt spel.
  • Det kan vara viktigt att skapa licenser och upprätta avtal för att bevara konceptet.
  • Är ni flera som arbetar med ett koncept är det viktigt att i avtal göra det tydligt vem som äger vilka delar av det.

Att ha en väl genomarbetad immaterialrättsstrategi för handlar både om att undvika intrång i dina rättigheter och om att kunna använda dina tillgångar på ett smart sätt så att du får genomslag för ditt koncept. 

Med informationen på den här sidan vill vi öka din medvetenhet om immaterialrättens betydelse i spelbranschen. Vi rekommenderar att du kontaktar en juridiskt sakkunnig för att få råd och tips om vad som gäller för just ditt företag.