Upphovsrätt

Som skapare av ett spel blir du automatiskt upphovsrättsinnehavare. Eftersom upphovsrättsskyddet uppstår automatiskt i Sverige kan du inte registrera det.

Krav

Skyddet uppstår om ditt verk är tillräckligt originellt och på så sätt har så kallad verkshöjd.

Giltighetstid

Skyddet gäller i 70 år efter upphovspersonens död.

Vad får skydd?

Upphovsrätten skyddar utformningen av dataspelets olika delar men inte själva idén.

Ett spel innehåller ofta flera olika delar som kan vara skyddade av upphovsrätten:

  • Programkod skyddas som ett litterärt verk. Som programkod menas en serie instruktioner som får en dator att arbeta på ett visst sätt och täcker både källkoden och objektkoden. Det spelar ingen roll vilket medium programkoden lagras på.
  • Förberedande designmaterial, som till exempel en storyboard.
  • Annan dokumentation som uppstår inför och under skapandet av spelet.
  • Bilder och figurer kan ha skydd som konstnärliga verk.
  • Musik som ingår i dataspelet kan ha skydd som musikaliska verk.
  • Filmsekvenser som ingår i spelet kan ha skydd som filmverk.
  • Databaser som ingår i spelet kan omfattas av upphovsrättens databasskydd.

Tänk på att kopiering för privat bruk är tillåtet för alla verk utom datorprogram. För hanteringen av dessa finns flera speciella upphovsrättsliga regler.

Vem innehar upphovsrätten?

Upphovsrätten tillfaller den som har skapat verkets programkod, bild eller musik. Om ni är flera som har varit inblandade i skapandet delar ni på upphovsrätten till verket. Det finns undantag vid anställningsförhållanden. Tänk på att det finns specialbestämmelser kring avtal gällande upphovsrätt. Det är ofta ett komplicerat område. Känner ni er osäkra, ta juridisk hjälp!

Upphovsrätt med Johan Nordlund, jurist på PRV

Med informationen på den här sidan vill vi öka din medvetenhet om immaterialrättens betydelse i spelbranschen. Vi rekommenderar att du kontaktar en juridiskt sakkunnig för att få råd och tips om vad som gäller för just ditt företag.