Uppköp

Om någon vill köpa upp ditt företag är det viktigt att du har identifierat och inventerat alla immateriella tillgångar för att kunna beräkna värdet.

Immateriella tillgångar kan ofta stå för så mycket som 80% av företagets samlade värde. Vid ett uppköp gäller det därför att du kan visa att du har ordning på dem, till exempel avtalen.

Ett annat sätt är att visa att du som företagare är medveten om både dina registrerade och oregistrerade rättigheter.

  • Registrerade rättigheter kan vara varumärkesnamn, domännamn, designskydd och patent.
  • Oregistrerade rättigheter kan vara inarbetade varumärken eller upphovsrätter.

Du bör också kunna peka på företagshemligheter och vad du har gjort för att skydda dem. Det är en stor fördel om du som säljer har tagit fram en tydlig strategi för ditt sätt att ta hand om och utveckla dina immateriella tillgångar.

Sammantaget höjer detta företagets ekonomiska värde vid en eventuell försäljning.

Tänk på att

  • Inventera företagets immateriella tillgångar.
  • Ta fram en strategi för hur företaget tar hand om sina immateriella tillgångar.
"Många duktiga spelutvecklare är ofta uppslukade av sitt konstnärskap och tänker inte på sig själva som entreprenörer. Tar man in en investerare i företaget får man ofta en god skjuts i arbetet med affärstänket", menar Martin Walfisz.

I huvudet på en investerare, intervju med Martin Walfisz

Med informationen på den här sidan vill vi öka din medvetenhet om immaterialrättens betydelse i spelbranschen. Vi rekommenderar att du kontaktar en juridiskt sakkunnig för att få råd och tips om vad som gäller för just ditt företag.