Varningsbrev (Cease and Desist Letter)

Har ditt företag fått ett varningsbrev från ett annat företag som hävdar att ni använder deras kännetecken eller andra immaterialrätter? Kontakta en sakkunnig jurist innan du svarar.

Det kan hända att ditt företag får ett varningsbrev från ett annat företag, ibland en större internationell aktör, som hävdar att ni använder kännetecken som liknar deras eller att ni har lanserat en produkt som är för lik deras. Det kan till exempel handla om spelets varumärkesnamn, karaktärernas utformning eller konceptet.

I många fall går det att göra upp på ett bra sätt och båda företag kan fortsätta sin verksamhet som planerat. För att nå dit krävs en första skriftväxling som är juridiskt och strategiskt genomtänkt.

Om du får ett varningsbrev ska du därför alltid kontakta en sakkunnig jurist för att få stöd och hjälp. Svara inte utan att först ha fått rådgivning eftersom det kan förvärra situationen. 

Tänk på att aldrig

  • Svara på ett varningsbrev utan att först ha rådgjort med en sakkunnig jurist.
  • Skicka egna varningsbrev utan att först ha diskuterat frågan med en sakkunnig jurist.

Läs mer

Juridisk hjälp

Med informationen på den här sidan vill vi öka din medvetenhet om immaterialrättens betydelse i spelbranschen. Vi rekommenderar att du kontaktar en juridiskt sakkunnig för att få råd och tips om vad som gäller för just ditt företag.