Chemseq - renar vatten med patentskyddad lösning

Med ChemseQs metod kan man rena vatten även från väldigt låga halter av oönskade metaller. De bortrenade metalljonerna återvinns och kan återanvändas. Fördelarna med deras process är bland annat minskad miljöpåverkan och vatten- och energiförbrukning.

Företaget ChemseQ renar vatten från metaller med hjälp av skum, med något som kallas skumflotation. Det finns många processer där man vill kunna rena vatten från metalljoner, till exempel vid blekning av pappersmassa, i gruvindustrin och i ytbehandlingsindustrin. Metallerna kan vara farliga för miljön, men kan samtidigt också vara värdefulla ur ett ekonomiskt perspektiv. Att kunna återvinna metallerna är alltså dubbelt önskvärt. ChemseQs metod gör att man även kan rena vatten som innehåller väldigt låga halter av oönskade metaller. De bortrenade metalljonerna återvinns och kan återanvändas. Fördelarna med deras process är bland annat minskad miljöpåverkan, vatten- och energiförbrukning, samt färre störningar i produktionen. Genom att de patentskyddat sin teknik kan ChemseQ erbjuda sina samarbetspartners en unik lösning och tillgång till en specifik, geografisk marknad.

Forskningsprojektet som blev företag

ChemseQ bildades 2009, som ett resultat av ett forskningsprojekt på Mittuniversitetet i Sundsvall. Eftersom tillgången till kapital var begränsad var de tvungna att prioritera. De satte sig ner och gjorde en matris över potentiella användningsområden och marknader för sin teknik och började med en patentansökan i Sverige. Härifrån har de gått vidare med ansökningar i de länder där de ser en stor marknad för sin teknik – däribland USA, Kanada, Kina, Indien och Europa. Begränsningen till ett fåtal länder gör patentportföljen mer hanterbar. Industrier som ChemseQ valt att rikta sig till är miljöteknik, gruvnäringen och skogsnäringen.

Framtidens stavas samarbeten...

ChemseQ vill växa, gärna genom att hitta en samarbetspartner. Just nu pågår ett uppskalningsförsök av tekniken, i samarbete med en partner. Fördelarna är många: Om ChemseQ kan visa att deras teknik fungerar i stor skala inom ett specifikt verksamhetsområde är det lättare att visa nyttan även för andra potentiella verksamhetsområden och tänkbara kunder.

.... och utmaningar

De kemiska produkter som hjälper till att kelera (fånga upp) metalljonerna går även de att återanvända och dessa produkter utvecklar ChemseQ själva. 

Därför arbetar man också aktivt med att hitta leverantörer av de produkter de tillverkar och använder i sina processer.

Eftersom produkterna är kopplade till reningsprocesserna uppstår ett dilemma när de först måste skaffa kunder till processerna för att kunna sälja produkterna.

En annan utmaning är det faktum att de som företag i kemisektorn har stora kostnader för dokumentation till den EU-förordning som kallas Reach och som styr hanteringen av kemiska produkter.

Intervjun gjordes 2012.

Lär dig mer om varumärke och andra immaterialrätter i PRV-skolan.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online