Hope - att växa och leva med modet

Kläder med kvalitet, omsorg om detaljerna och starkt moderna värderingar i livsstilsfrågor är Hopes utgångspunkt. Vägen att ladda varumärket med associationerna har bestått av en kombination av hårt arbete och lite tur.

Hopes affärsstrategi och utgångspunkt är att förena det bästa inom konfektion för män och kvinnor, plagg där innerfickans detaljer är lika viktiga som den synliga ytan. Kombinationen av innehåll och utseende är designens grundfilosofi.

Varumärket växte sig först starkt i Skandinavien och har nu övriga länder i Europa som största tillväxtmarknad där ett jämställt yrkesliv är på frammarsch. Hope finns idag såväl online som hos återförsäljare över hela världen.

Hög medvetenhet om varumärkesskydd ger fördel

Ann Ringstrand är designer och en av grundarna av Hope tillsammans med Stefan Söderberg. Med bakgrund i modeindustrin har hon inblick i hur oerhört viktigt varumärket är för kundrelationerna. Därför registrerade de varumärket tidigt med grundläggande skydd på olika marknader och anlitade ett ombud som bollplank.

Med tiden har förvaltandet av varumärket blivit en viktig uppgift – regelbundet bevakar Hope sina rättigheter och agerar vid kopiering och intrång. Den sker oftast av de stora modekedjorna och när det händer kontaktas företaget i fråga. I många fall nås en förlikning och man kan undvika juridiska åtgärder och en tidskrävande rättsprocess. Då är det viktigt med ett registrerat varumärke.

Även andra tillgångar än själva varumärkesregistreringen är betydande, till exempel domännamn som är starkt förknippade med varumärket. I Hopes fall är detta särskilt viktigt då en av deras största butiker är online. I några fall använder man även designskydd för att säkra viss mönsterkonstruktion och utvalda grafiska mönster..

Rätt associationer tar tid

Idag är Hope välkänt och inarbetat men vägen dit har inte varit helt självklar. Associationerna till namnet har ibland närmat sig en religiös genre som varumärket inte har varit förknippat med. Då har det varit viktigt med tydlig kommunikation kring vad varumärket faktiskt står för och varumärkesregistreringar att luta sig mot.

Att bygga ett varumärke är en mycket tidskrävande process och en stor investering. Det gäller att ha en god utgångspunkt och ett långsiktigt perspektiv. Investeringen man gör i form av tid, kreativ kraft, kontakter och pengar måste säkras, eftersom ansträngningarna och riskerna kan vara betydande.

Ann Ringstrand poängterar att större medvetenhet om immaterialrätten skulle behövas tidigt i utbildningen på designskolorna: som ung och passionerad designer kanske man lätt förbiser att säkra sitt varumärke med relevant skydd redan från början. Man fastnar man för ett namn, blir förälskad i det och undersöker inte dess potential och begränsningar på olika marknader.

Intervjun gjordes 2014.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online