Behöver jag ett ombud?

Behöver du ett ombud för att ansöka om patent, varumärke eller design? Här får du rekommendationer och råd.

Patent

Det kan vara svårt att skriva en korrekt patentansökan som ger dig det skydd du behöver, därför kan det vara bra att använda dig av ett ombud.

Här finns några tips på vad du kan tänka på vid val av patentombud

I många länder kräver lagen att du som patentsökande ska ha ett ombud, och att ombudet ska vara särskilt auktoriserat. Det är vanligt att ombudet måste vara hemmahörande, eller ha en filial, i det land där du söker patent.

Om du i framtiden hamnar i domstol i samband med ditt enhetliga patent kommer det att vara ombudstvång. Ombudet ska vara en jurist som har rätt att processa inför nationell domstol i någon medlemsstat.

Enhetligt patent

Varumärke

Det kan vara bra att anlita ett ombud för att hantera dina varumärkesärenden. Ett ombud kan hjälpa dig i hela processen med själva ansökan, men även med övrig rådgivning och hjälp med svar på förelägganden.

Här finns några tips på vad du kan tänka på vid val av varumärkesombud

Vid en europeisk varumärkesansökan till EUIPO, EUs immaterialrättsmyndighet, krävs det en så kallad auktorisation, eller särskild behörighet, för att få agera ombud.

Design

Rekommendationen är att använda ett ombud i hela ansökningsprocessen när du söker om en EU-design. Ombudet måste ha auktorisation från EUIPO för att kunna representera designsökande.

EU-design