Vilket språk ska jag ansöka på?

Vilket språk du ska söka på beror bland annat på vilka länder du vill att ditt patent, varumärke eller design ska gälla i.

Patent

Om du ansöker om ett europeiskt patent räcker det med en enda ansökan som ska vara skriven på engelska, tyska eller franska. Men om det europeiska patentverket, EPO, beviljar din ansökan måste du lämna in en översättning av patentet till de länder där patentet ska gälla.

Europeiskt patent 

För ett enhetligt patent kommer din ansökan att behöva finnas på engelska, och ytterligare ett unionsspråk.

Enhetligt patent 

Vill du göra en PCT-ansökan räcker det att du gör den på ett språk för att få samma inlämningsdag i 140 länder. Gör du din PCT-ansökan via PRV får din ansökan vara på engelska, svenska, norska, danska eller finska. När du väljer att fullfölja din PCT-ansökan måste du normalt lämna in en nationell ansökan på det landets språk.

PCT-ansökan

Om du söker patent i ett enskilt land behöver du oftast söka på det landets språk. Kontakta ett patentombud för att ta reda på vad som gäller i det land som du är intresserad av.

Varumärke

Om du ansöker till EUIPO om ett varumärkesskydd som gäller i hela EU går det bra att göra din ansökan på svenska. Du måste dock ange ett andra språk som ska vara engelska, tyska, franska, spanska eller italienska.

Ansöker du om en internationell registrering via PRV ska din ansökan skrivas på engelska.

Internationell registrering

Design

När du ansöker om EU-design kan du skicka in din ansökan på svenska, men du måste ange ett andra språk som ska vara engelska, franska, tyska, italienska eller spanska.

Om du ansöker om en internationell registrering via WIPO krävs det att du skriver på engelska. Men du kan då å andra sidan med bara en ansökan, på ett språk, få skydd i över 65 länder.

Om du vill ansöka om en designregistrering direkt till något annat land kräver det landets patentverk oftast att du söker på det landets språk. All skriftväxling sker då på landets språk.

EU-design