Aktiviteter för främjare

Vi arrangerar kurser och seminarier som är särskilt framtagna för främjare i innovationsstödsystemet. Några av dem webbsänds och går att titta på i efterhand.

Aktuella kurser och seminarier för främjare

Om våra webbsända seminarier

Våra tidigare webbsända seminarier innehåller allt från immaterialrättsstrategi, patent, varumärke, design, upphovsrätt till avtal och företagshemligheter. I seminarierna samtalar vi med innovativa företag och experter inom immaterialrätt.
Se tidigare webbsända seminarier