Verktyg för främjare

PRV har tagit fram flera verktyg som underlättar ditt och företagets arbete med immateriella tillgångar.

Testa ditt företag i Genomlysningen

Testa och se vilka immateriella tillgångar som finns i företaget. 

Testa ditt företag - Genomlysningen

Varför immaterialrätt?

Många företag sitter på värden som de själva inte ser. De kan dölja sig i patent, varumärken, design, företagsnamn, avtal, arbetsmetoder och mycket annat.

Varför immaterialrätt?

Skillnaden mellan olika immaterialrätter

Immaterialrätterna används för olika syften. Vad du ska välja beror på den innovation du har skapat. Här använder vi cykelhjälmen som exempel. 

Skillnaden mellan olika immaterialrätter

Mobiltelefon - en produkt med många immaterialrätter

En mobiltelefon består av många olika immaterialrätter som varumärke, design, upphovsrätt och oftast flera tusen patent. Här använder vi mobiltelefonen som ett pedagogiskt exempel för att beskriva hur rättigheterna samverkar. 

Exempel - mobiltelefon

Kostnadsexempel för patent, varumärke och design

Normalt sett kostar det mer att få ut en produkt på marknaden än att få immateriella rättigheter för den. Därför är det bra att tidigt fundera över finansieringen. 

Kostnadsexempel för patent

Kostnadsexempel för varumärke

Kostnadsexempel för design

Information som kunskapskälla

Världen är full av smarta patenterade lösningar - likaså spännande varumärken och registrerad design. Informationen om dessa är användbar för strategiska affärsbeslut.

Information som kunskapskälla

Varumärkesinformation - viktigt att söka rätt!

I detta korta webbseminarium får du lära dig hur man söker i varumärkesdatabaser. Det är viktigt att kunna söka rätt för att få fram relevanta träffar.

Varumärkesinformation - viktigt att söka rätt

Patentinformation - håll koll på teknikutvecklingen!

I detta webbseminarium får du kunskap om hur du håller koll på teknikutvecklingen genom sökningar i patentdatabaser. 

Patentinformation - sökverktyg och databaser

Guide inför varumärkesansökan

Den här guiden går igenom information som är viktig för företagaren som ska registrera sitt varumärke. Vi har lagt upp informationen i olika steg.

Guide inför varumärkesansökan

Handel med andra länder

Dags att lansera företaget eller produkten i ett annat land? Här har vi samlat tips och råd om vad som är bra att tänka på när det gäller immateriella tillgångar när man handlar med andra länder.

Handel med andra länder

Företagare berättar

Här finns intervjuer med framgångsrika företagare inom skilda verksamhetsområden. De arbetar strategiskt med immaterialrätt för att nå framgång. 

Företagare berättar

PRV InterPat- våra söktjänster

PRV InterPat utför söktjänster inom patent, varumärke och design för kunder mot en kostnad. Den bearbetade informationen kan företagare använda som underlag för beslut. 

PRV InterPat- våra söktjänster