Aktuell statusinformation om svenska EP-valideringar på EPO:s hemsida

Nu kan du på EPO:s hemsida få aktuell statusinformation om europeiska patent (EP-patent) som har validerats i Sverige.

Via EPO:s e-tjänst European Patent Register hittar du information om Europeiska patent och ansökningar. Här finner du nu också information om patentets status i Sverige, det vill säga om det har validerats och om det är i kraft eller inte.

För att hitta informationen i European Patent Register väljer du ”Federated register” i vänstermenyn när du är på en detaljsida för ett EP-patent, se detta exempel

I listan ser du statusinformation från olika länder, däribland Sverige, och om du vill ha fördjupad information gällande de svenska uppgifterna så klickar du på länken ”SE” som står framför raden. Du kommer då till motsvarande detaljsida i Svensk Patentdatabas.