Immaterialrättsevent med stjärnglans

Den 30 november och 1 december hölls en immaterialrättskonferens hos PRV i Stockholm. Det blev två dagar fyllda av intressanta tal, diskussioner och mingel med deltagare från hela världen.

Några av de teman som diskuterades var bl.a. immaterialrättens bidrag till samhällsekonomin, omfattningen och krafterna bakom intrång, rättighetsinnehavarnas och användarnas perspektiv, marknadens ansvar och det internationella perspektivet.

I sitt inledningstal framhöll migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon vikten av en stark immaterialrätt. Skådespelaren och KLYS ordförande Marika Lagercrantz lyfte behovet av reglering och en aktiv kulturpolitik, och filmproducenten Jonathan Taplin gav sin syn på hur Google, Facebook och Amazon underminerar demokratin.

Chris van Steenkiste från Europol samt chefsekonomerna Nathan Wajsman från EUIPO och Piotr Stryszowski från OECD belyste den tydliga kopplingen mellan organiserad brottslighet och immaterialrättsintrång; ”easy money, low risk”.

PRV:s Peter Hedin, Christian Nilsson, Maria Nava och Margareta Ternell talade om det svenska perspektivet samt PRV:s regeringsuppdrag att bl.a. stärka upphovsrätten och motverka piratkopiering genom lagliga alternativ.

Konferensen var ett i ledet av många event i samarbete med olika organisationer inom området, och hölls denna gång i samarbete med Rättighetsalliansen.