Gå till innehållet

IP-samfundets årsmöte

Johan Axhamn som på uppdrag av Justitiedepartementet representerar Sverige i Group B+, berättar om arbetet med CAP inom Group B+

Group B+ arbetar sedan ett antal år tillbaka med bland annat frågor rörande gränsöverskridande aspekter av client-attorney-privilege (CAP) för IP-ombud: https://www.epo.org/news-issues/issues/harmonisation/group-b-plus.html

För mer information, läs här.